Sweden Connectivity logoSweden Connectivity text logo

Reliable solutions for connectivity products
 
 
Examensarbete hos Sweden Connectivity AB
 
Swedish
   

The two below thesis works are ongoing.


Två 20 poängs examensarbeten kommer att hållas hos Sweden Connectivity under Q3-Q4 2009. Ett med mjukvaru-inriktning och ett med hårdvaru-inriktning.

Examensarbetena siktar på att utveckla den bästa/minsta/strömsnålaste designen med bästa prestandan för mobiltelefoner eller andra bärbara kommunikations produkter. Detta system ska vidare evalueras/verifieras vad gäller prestanda och kundkravsanpassas.

Examensarbete 1. Utveckla applikationsmjukvara för Bluetooth/WLAN/AGPS och 2/3/4G system med funktionalitet och evaluering av den kompletta funktionaliteten.

Målet med examensarbetet är att

  • Utveckla mjukvara för en client/server applikationer som bygger på Bluetooth/WLAN/AGPS/2-4G i system och integrera redan tillgängliga mjukvaru- och hårdvarukomponenter.
  • Marknads- och systemkrav ska förfinas och styra utvecklingen och verifieringen av systemet.

Du ska vara M.Sc. (Data, Elektro, System) student eller motsvarande, med ett starkt intresse för mjukvara och system ingenjörsuppgifter.

Examensarbete 2. Utveckla referens applikationshårdvara för Bluetooth/WLAN/AGPS och 2/3/4G system med funktionalitet och evaluering av RF prestanda.

Målet med examensarbetet är att

  • Utveckla system hårdvara som bygger på Bluetooth, WLAN, AGPS, 2-4G system och integrera redan tillgängliga komponenter. System ska kunna simuleras vad gäller RF prestanda för att komponent val ska kunna optimeras.
  • Marknads- och systemkrav ska förfinas och styra utvecklingen och verifieringen av hårdvarusystemet. Verifieringen ska klarlägga alla viktiga RF parametrar mha av tillgängliga testsystem.

Du ska vara M.Sc. (Elektro, System) student eller motsvarande, med ett starkt intresse för hårdvara och hårdvarunära mjukvara.

 

   
Updated: 2018-10-10
     
We use cookies, our own and third part to collect visitor statistics.
To accept cookies and remove this text from all pages on this domain click the button below.